എന്റെ അമ്മ മലയാളം ഉപന്യാസം Essay on My Mother in Malayalam

Essay on My Mother in Malayalam: Here we have got a few essay on the My Mother in 10 lines, 100, 200, 300, and 400 words for students of class 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. You can use any of these essays in your exam.

ജീവിതത്തിൽ ഒരാളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി അവന്റെ അമ്മയാണ്. നമ്മൾ ഈ ലോകം കണ്ടതും ജനിച്ചതും അമ്മ കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് അമ്മയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുകയും അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അമ്മമാർ ശരിക്കും അത്ഭുതകരമാണ്, അവർ നിസ്വാർത്ഥരാണ്.

Essay on My Mother in Malayalam

എന്റെ അമ്മ മലയാളം ഉപന്യാസം 10 Lines on My Mother Essay in Malayalam

Set 1 is Helpful for Students of Classes 1, 2, 3 and 4.

  1. എന്റെ അമ്മയാണ് ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തി.
  2. അവൾ അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും.
  3. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അവൾ പ്രഭാതഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നു.
  4. എന്റെ സ്കൂളിനായി തയ്യാറെടുക്കാൻ അവൾ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു.
  5. എന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും അവൾ പരിപാലിക്കുന്നു.
  6. അവൾ വളരെ മധുരവും കരുതലും ഉള്ളവളാണ്.
  7. അവൾ വളരെ എളിമയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്.
  8. അവൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിവസം മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു.
  9. അവൾ ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.
  10. എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനമാണ് അമ്മ.

എന്റെ അമ്മ മലയാളം ഉപന്യാസം Essay on My Mother in Malayalam (100 Words)

Set 2 is Helpful for Students of Classes 5, 6, 7 and 8.

എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്റെ അമ്മയാണ്. അവൾ വളരെ കഠിനാധ്വാനി സ്വഭാവമുള്ളവളാണ്. അവൾ സുന്ദരിയും ദയയുള്ളവളുമാണ്. അവൾ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ എഴുന്നേൽക്കുകയും എല്ലാവരും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൾ എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും അവൾ ഞങ്ങൾക്കായി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഗൃഹപാഠം ചെയ്യുന്നതിനും അവൾ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു.

രാവിലെ അവൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെയും സ്കൂളിലേക്ക് റെഡി ആക്കും. എല്ലാ ധാർമ്മിക പാഠങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അവളാണ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റ് വരുമ്പോഴെല്ലാം, ശാന്തമായ രീതിയിൽ അത് എങ്ങനെ ശരിയായി ചെയ്യണമെന്ന് അവൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവളും രാത്രിയിൽ എനിക്ക് കഥകൾ പറയുന്നു, എല്ലാ ദിവസവും അവളുടെ പുതിയ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്റെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുമായി പങ്കിടുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലെ അമ്മയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. എന്റെ അമ്മ വളരെക്കാലം ജീവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


എന്റെ അമ്മ മലയാളം ഉപന്യാസം Essay on My Mother in Malayalam (200 Words)

Set 3 is Helpful for Students of Classes 9, and 10.

എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് റൊകിയ ഖാത്തൂൺ, അവൾ ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്. അവൾക്ക് 40 വയസ്സായി. ഒരു വീട്ടമ്മ എന്ന നിലയിൽ, അവൾ മിക്കവാറും എല്ലാ സമയത്തും വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. അവൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അമ്മയാണ്. ഞാൻ അവളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. സ്‌കൂൾ അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും എന്നെയും മറ്റ് സഹോദരങ്ങളെയും പരിചരിച്ചതിനാൽ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു.

ഞങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള അവളുടെ സമർപ്പണത്തെ ഞങ്ങൾ മാനിക്കുന്നു. അവൾ മികച്ച പാചകക്കാരിയാണ്. അവൾക്ക് അതിശയകരവും രുചികരവുമായ വിഭവങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്റെ അയൽക്കാർ പോലും അവൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട്. എന്റെ അമ്മ എന്നെപ്പോലെ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു.

അവൾ വിശാലമായ മനസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അവൾ കഴിവുള്ളവളും ജ്ഞാനിയുമാണ്. നമ്മുടെ ഭാവി ശോഭനമാക്കുന്നതിൽ അവൾ എപ്പോഴും തിരക്കിലാണ്. ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അവൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു; അവൾ നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അമ്മ അവളാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.


എന്റെ അമ്മ മലയാളം ഉപന്യാസം Essay on My Mother in Malayalam (300 Words)

Set 4 is Helpful for Students of Classes 11, 12 and Competitive Exams.

ജീവിതത്തിൽ ഒരാളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി അവന്റെ അമ്മയാണ്. നമ്മൾ ഈ ലോകം കണ്ടതും ജനിച്ചതും അമ്മ കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് അമ്മയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുകയും അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അമ്മമാർ ശരിക്കും അത്ഭുതകരമാണ്, അവർ നിസ്വാർത്ഥരാണ്.

അവർ ഒരിക്കലും തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവർ മക്കളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കായി ഏറ്റവും മികച്ചത് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്റെ അമ്മയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. അവൾ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയും.

അമ്മയുടെ പേര് സഹന അഹമ്മദ്. അവൾ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അവൾ അടുത്തുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ, അവൾ ജോലി തിരക്കുള്ള ജീവിതമാണ്, എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവൾ എന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അവൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്, പക്ഷേ അവൾ അവളുടെ പ്രായത്തേക്കാൾ ചെറുപ്പമാണ്.

അവൾ ദയയുള്ള സ്ത്രീയാണ്, അവൾ ആളുകളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളുമായും അയൽക്കാരുമായും അവൾ നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. എല്ലാവരോടും നന്നായി പെരുമാറാൻ അവൾക്കറിയാം. അവൾക്ക് നന്നായി പാചകം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അവളുടെ പാചകം കഴിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. അവളുടെ ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ, അവൾ മുഴുവൻ കുടുംബത്തിനും പാചകം ചെയ്യുന്നു.

ജീവിതത്തിൽ അമ്മയുടെ പ്രാധാന്യം: ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് ശരിയായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ അമ്മയുടെ സ്നേഹം ആവശ്യമാണ്. സംസാരിക്കാനും നടക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന അമ്മയാണ് നമ്മുടെ പ്രഥമ ഗുരു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മികച്ചതാക്കാൻ അവൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു. അമ്മയെപ്പോലെ നിസ്വാർത്ഥരും ഈ ലോകത്തിലില്ല. അവർ ഒരിക്കലും തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അവർ അവരുടെ കുട്ടികളെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.


എന്റെ അമ്മ മലയാളം ഉപന്യാസം Essay on My Mother in Malayalam (400 Words)

Set 5 is Helpful for Students of Classes 11, 12 and Competitive Exams.

എല്ലാവർക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി അമ്മയാണ്. അവൾ മക്കളെ മറ്റാരേക്കാളും സ്നേഹിക്കുന്നു. നാമെല്ലാവരും നമ്മുടെ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രസവം. കുട്ടികൾ കാരണം അവർ ഈ വേദന സഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ അവർ എല്ലാ വേദനകളും മറക്കും. ദൈവത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനമാണ് അമ്മമാർ. അമ്മയെ നമ്മൾ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കണം.

എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് രേഖ സെൻ. അവൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സുണ്ട്, ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്. അവൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ അവളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്റെ അമ്മ ശരിക്കും കഠിനാധ്വാനിയാണ്; അവൾ വീട്ടിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുന്നു. അവൾ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വൈകിയാണ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത്.

ദിവസം മുഴുവൻ അവൾ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയാണ് ചിലപ്പോൾ അവളെ സഹായിക്കുന്നു, പക്ഷേ മിക്ക ജോലികളും അവൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവൾ ഒരു മികച്ച പാചകക്കാരിയാണ്; അവൾക്ക് ശരിക്കും രുചികരമായ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അമ്മ പാചകം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആരാധകരായ എന്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട്.

എന്റെ അമ്മ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പരമാവധി ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അവൾ ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ്, അവൻ കൂടുതൽ സമയവും സ്കൂളിൽ തന്നെ തുടരും. എന്നാൽ അമ്മ കുടുംബത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യേണ്ടത്.

ഞങ്ങളുടെ നല്ല ഭാവി കാരണം അവൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സഹിക്കുന്നു. അവൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൾ പോലും ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നു, ഞങ്ങളുടെ മുറികൾ വൃത്തിയാക്കുന്നു, അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യുന്നു.

എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപികയാണ് അമ്മയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടതും യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ളതുമായ നിരവധി പാഠങ്ങൾ അവൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ അവൾ എന്നെ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അവൾ എന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു.

എന്നിട്ടും, ഇപ്പോൾ എന്റെ ഗൃഹപാഠം ചെയ്യാൻ അവൾ എന്നെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. അവൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യാപികയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, അവളുടെ അധ്യാപനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു.


So, if you like എന്റെ അമ്മ മലയാളം ഉപന്യാസം Essay on My Mother in Malayalam Language then you can also share this essay to your friends, Thank you.


Share: 10

Hi, I am a B.A. student. On this blog, you will find essays, speeches, good thoughts, and stories to read.